Markfönster

Lite att tänka på när du ska köpa tomt

Solen i förhållande till tomten

Det är viktigt att ta reda på hur solen rör sig över tomten, framför allt för att få maximalt med sol på din kommande uteplats. Går det en trafikerad väg bredvid tomten är det en fördel om den inte ligger på västra sidan, gör den det kommer du behöva stå ut med trafiken för att kunna utnyttja kvällssolen.


Topografi

Om du redan innan köpet av tomt vet vilken typ av hus du skall bygga så är tex lutningen på tomten avgörande för att bygget skall vara möjligt. Om du tex vill bygga ett etagehus så är det nödvändigt att tomten har en naturlig nivåskillnad, annars kan det se konstigt ut. Planerar du istället att bygga ett enplanshus så är en plan tomt att föredra eftersom det kostar stora pengar att göra lutande tomter plana. 

Marktyp

I sökandet efter drömtomten är förstås tomtens läge väldigt viktigt. Men det är även viktigt att undersöka tomtmarkens grundförhållande, framför allt vid köp av sjötomt. Detta görs enklast med hjälp av en markkonsult. 

Ligger tex grundvattnet ytligt eller om tomtmarken är vattensjuk kan det leda till en stor kostnad i form av dräneringsarbete. Här ska man dessutom undvika källare. 

Består tomten av mycket berg kan man kringgå allt för mycket sprängning genom att ge huset en nivåskillnad. 

Sjötomt

Att ha en egen sjötomt och kunna se vattnet från sitt fönster är för många en stor dröm. När man skall köpa en sjötomt är det viktigt att tänka på de höga krav som ställs på avloppsanläggningen. Miljönämnden kräver 90 % reduktion av fosfor och 50 % av kväve. Detta kan göra att det blir lite dyrare att installera avlopp på en sjötomt.

För ytterligare information om tomtköpet se denna film från Myresjöhus: http://www.youtube.com/watch?v=pkknObBwFtU

Flytta Pensionen
Sälenstugan.se
© LedigaTomter.se | info@ledigatomter.se